O mnie

Co i jak robię

icon-01

Metody mojej pracy

Nazywam się Konrad Hryniewicz. Przeszedłem swoją długotrwałą terapię w której na sobie samym doświadczyłem ogromnej psychologicznej zmiany. Jestem zawodowym psychologiem, a także naukowcem zajmującym się rozwojem nauki jaką jest właśnie psychologia. W czasie naszej współpracy wykorzystam postępy z różnych jej obszarów (psychologia osobowości, zmiany, społeczna, poznawcza i emocji). W moim podejściu do pomocy psychologicznej i zmiany zachowania wykorzystuję teorie i metody działania o udowodnionej naukowo skuteczności oraz długiej tradycji stosowania. W czasie Twojej zmiany skupię się na wzmocnieniu w Tobie większej kontroli nad przejawianym zachowaniem, myśleniem, odczuwaniem oraz osiąganiem pożądanych przez Ciebie celów i stanów.

Moja praca skupia się głównie na zmianie zachowania. Dokonuję tego poprzez wykorzystanie technik opierających się na konkretnych teoriach zmiany psychologicznej, czyli ustalonych prawidłowościach funkcjonowania ludzkiej psychiki. Wypracowane razem za ich pośrednictwem efekty pozwolą Ci na poznanie siebie, obszarów możliwych zmian i sposobów wprowadzenia ich w życie. Kierowana aktywność mentalna Twojego umysłu pomoże nam we wprowadzeniu Cię do odkrycia prawdy o sobie, własnych emocjach, myślach oraz o przyczynach konkretnych zachowań, a także ich konsekwencjach. Razem dojdziemy do odkrycia powodów Twoich niechcianych przeżyć i możliwości zastąpienia ich zachowaniem, odczuwaniem i myśleniem, które będzie dla Ciebie dobre. Punktem końcowym pracy z Tobą będzie dotarcie do oczekiwanego stanu lub celu, który jest przez Ciebie chciany.

icon-02

Jak traktuję współpracę z Tobą?

Praca z Tobą będzie dla mnie przestrzenią w której moja wiedza, doświadczenie i empatia spotka się z Twoimi wątpliwościami, niepowodzeniami oraz zatroskaniem. Każdy klient jest dla mnie kimś niesamowitym, mającym swoje życie, miejsce i czas w dziejach naszego świata. Kiedy się godzę z Tobą na współpracę, to godzę się również na współpracę, akceptację i szacunek wobec tego co jest poza Tobą (Twoi bliscy, praca, przyjaciele, pozostałe cele).

icon-03

Jak będzie wyglądać kontakt i nasze działanie?

Mamy wszelkie powody ku temu, aby w obecnej sytuacji rozwojowej historii kultury i techniki ludzkiej, traktować zmianę własnego zachowania jako najważniejszą z umiejętności. Nie ma większej szansy na stawienie czoła swojej zmianie w pojedynkę. Myślę jednak, że wspólnie z psychologiem można sprostać temu zadaniu poprzez zbadanie łańcucha przyczyn, które wyzwalają korzystne dla nas przekonania, stany emocjonalne i zachowania. Dlatego zadajmy sobie pytanie, rozum, czy wola? Jedyną sprężyną dla chęci zmiany działania i jej podtrzymania jest w człowieku jego wola. Niemniej dzięki właśnie naszemu rozumowi możemy panować nad okolicznościami i warunkami koniecznymi do jej przejawiania się. W moim podejściu będę starał się wzmacniać w Tobie siłę woli do zmian, a także wykorzystać ją do realizacji pożądanych przez Ciebie efektów. Dzięki umysłowej pracy nad poznaniem przyczyn jej osłabienia będziesz osiągać swoje osobiste cele w zgodzie ze sobą oraz innymi ludźmi i utrzymywanymi z nimi relacjami.

Do czego dążę w pomocy psychologicznej?

Wraz z Tobą będę dążyć do osiągnięcia przez Ciebie pożądanego stanu lub celu. Osiągniemy to dzięki wzmacnianiu w Tobie poczucia skuteczności, obniżeniu niepożądanych emocji i wywoływaniu odczuć pożądanych. Wykorzystamy również Twoje osobiste zasoby (doświadczenia, przeżycia, umiejętności, postawy, przekonania, sposoby radzenia, Twoje otoczenie i dorobek) których niekiedy możesz być nieświadom, a które mogą być dla Ciebie bardzo cenne w czasie zachodzących zmian. Jeśli osobiste doświadczenia są niewystarczające, to praca nad zmianą skupi się nad ich wywołaniem i przeżyciem. Wspólnie wypracujemy w Tobie sprawowanie większej kontroli nad zachowaniem które chcesz przejawiać oraz utrzymaniem pożądanego kierunku działania, myślenia i odczuwania, nawet po niepowodzeniach, chwilach wahania oraz roztargnienia.

icon-04

Ocena Twoich postępów w czasie zachodzących zmian

Dzięki wykorzystaniu odpowiednio przygotowanych lub dostępnych na rynku testów psychologicznych, skal pomiaru, kwestionariuszy zachowań będziemy wspólnie śledzić w Tobie zachodzące w czasie zmiany. Dzięki mojej platformie on-line będziemy mogli przyglądać się temu jaki wpływ mają nasze spotkania na pożądane przez Ciebie zmiany. Uzyskiwane wyniki poddaję analizie statystycznej i wizualizacji która odzwierciedla istotność, kierunek, siłę zmian, a także zwraca prognozę Twoich postępów w przyszłości (jestem naukowcem i specjalistą od statystycznej analizy danych). Dzięki takiemu opartemu na liczbach podejściu, oboje mamy profesjonalny wgląd w trwający w Tobie proces i efekty naszej wspólnej pracy nad Twoją psychologiczną zmianą.

Proces współpracy

Ustalamy cel

Planujemy spotkania

Realizujemy ustalenia

Śledzimy postępy

Oceniamy działania

Omawiamy Twój dobrostan

Inne strony

Metodolog.pl Kanon Pojęć Psychologicznych Test Mirror Profil na Research Gate Mój Facebook Mój Instagram Kontakt Alternatywny Profil na Open Science Framework

Śmieszne fakty

Wizytowałem 24 kraje

Jeśli płyty, to tylko winylowe

Kocham kawę, ale jej nie piję

Byłem mistrzem Polski w wyczynowej jeździe rowerem