portfolio

Psychologia Reklamy i Akceptacji Nowych Technologii

Konrad Hryniewicz Akceptacja psychologia akceptacji technologii autonomicznych samochodów marketing reklama

Psychologia Akceptacji Nowych Technologii

Konrad Hryniewicz pomoc psychologiczna psychologia sportu wyczynowego

Psychologia sportu – Motywacja i Profesjonalizm w Sporcie Wyczynowym

Dlaczego treści wspólnotowe są bardziej efektywne niż sprawcze?

Artykuł dla portalu NOWY MARKETING dotyczący relacji relacji osobowości z wartościowaniem treści marketingowych sprawczość wspólnotowość efektywność marketingowa

Artykuł dla portalu NOWY MARKETING dotyczący relacji relacji osobowości z wartościowaniem treści marketingowych

analiza rysyka kredytowego mgr Konrad Hryniewicz psycholog analizy statystyczne psychologia zachowań konsumenckich

Artykuł dla czasopisma PROMERITUM dotyczący czynników psychologicznych wiążących się za zachowaniami finansowymi

mgr Konrad Hryniewicz finanse w Internecie psycholog

Wystąpienie na konferencji Finansów w Internecie

Moment AHA psycholog mgr Konrad Hryniewicz psycholog

Siła woli pracowników i wydajności funkcjonowania firmy – Wpis dla firmy Moment AHA

Regulacyjna rola osobowości w kontekście problematycznych zachowań finansowych

Efekt cocktail party – jakie słowa określają nasze ja? Audycja w radiowej czwórce

zbieżność z ja efektywność marketingowa psychologia konsumenta

The Role of Self-convergence Effect in Purchasing Process vs Brand Familiarity on Example of Energy Drink Category in Polish Consumers Conditions

siła woli jak zmienić swoje zachowanie pomoc psychologiczna

Reaching goals through different means: will and cognition in the action of people with low and high action control

kontrola zachowania i zmiana zachowań a oszczędzanie pieniędzy psychologia ekonomiczna psychologia zachowań skonsumenckich

Motivation and Action Control in a Saving Lifestyle

The mediating role of emotions and cognition between participation in social media communities and building trust of the brand

The mediating role of emotions and cognition between participation in social media communities and building trust of the brand

Efekt zbieżności obrazu produktu z charakterystyką konsumenta a intencją zakupu i chęcią zapłaty

Efekt zbieżności obrazu produktu z charakterystyką konsumenta a intencją zakupu i chęcią zapłaty