Psychoterapia Gdańsk: Zaburzenie osobowości borderline: Co takie osoby myślą i jak odczuwają świat?

Psychoterapia Gdańsk: Zaburzenie osobowości borderline: Co takie osoby myślą i jak odczuwają świat?

Psychoterapia Gdańsk osobowości borderline. Jak zdiagnozować? Czy mam osobowość borderline? Czym jest zaburzenie borderline?

Psycholodzy, badacze, psychoterapeuci [z Gdańska] i lekarze psychiatrii zajmują się borderline od końca XX wieku. Zaobserwowali oni, że jest pewna powtarzająca się regularność w przejawianiu się u ludzi pewnych wzorców zachowań. Zaburzenie osobowości borderline (Borderline Personality Disorder [BPD]) jest teraz najczęściej diagnozowanym zaburzeniem w śród pacjentów psychiatrycznych i klientów gabinetów psychologicznych psychoterapia Gdańsk. Najważniejszymi przejawami tego zaburzenia zachowania jest zmienność poczucia tożsamości, chroniczne uczucie pustki, epizody nieodpowiedniej i intensywnej agresji, a także historia intensywnych i niestabilnych związków z innymi ludźmi (Ryan & Shean, 2007).

Wnioski z badań psychologicznych na temat zaburzeń bordeline, które są pomocne w psychoterapii

Okazuje się, że najwięcej zaburzeń typu borderline diagnozuje się wśród populacji pacjentów psychiatrycznych (Soler et al., 2014), choć osób z tym zaburzeniem jest oczywiście więcej. Zaburzenie osobowości borderline charakteryzuje się przejawianiem patologicznych cech, czyli negatywnej emocjonalności, brakiem kontroli i antagonizmem. Negatywna emocjonalność w borderline dotyczy braku stabilności emocji, silnej reaktywności emocjonalnej, lękliwości oraz depresyjności. Natomiast, brak kontroli w tym zaburzeniu przejawia się impulsywnością i podejmowaniem ryzyka prawnego, społecznego i fizycznego. Wyraźnym przejawem borderline są również nieadaptacyjne procesy poznawcze, czyli zniekształcone przekonania na temat świata i ciągłe próby tłumienia niechcianych myśli (Geiger et al., 2014). Jak zaburzenie borderline widzi psychologia i psycholog praktyk, psychoterapia w Gdańsku? Czym są charakterystyczne psychologiczne cechy tego zaburzenia?

Psychoterapia Gdańsk i psychologia zaburzenia borderline: Poznawcze zniekształcenia w umyśle osoby z przejawem zaburzeń borderline

Psychoterapia Gdańsk – Badania naukowe wskazują, że zniekształcenia poznawcze w zaburzeniu borderline są centralną przyczyną zachowań ludzi z kompleksem borderline (Geiger et al., 2014; Kovács et al., 2021). Wykształcone w toku społecznego uczenia się schematy poznawcze decydują o tym jak ludzie widzą sami siebie, a także świat w ogóle (Bandura, 1961; Freeman et al., 2015). Zniekształcone poznanie, czyli nieadaptacyjne przekonania na temat siebie i świata u osób z zaburzeniem borderline sprawia, że ludzie Ci odbierają siebie i świat inaczej niż osoby w normie. Takie zaburzone pojmowanie świata i siebie ma decydujący wpływ na osobiste podejmowanie odpowiednich zachowań, a także sposób reagowania na świat społeczny (Kuhl, 1981; Maier & Seligman, 2016) i odczuwane emocje (Geiger et al., 2014). Wzorzec tych zachowań jest stały i prawie w ogóle się nie zmienia. Badacze poznania osób z zaburzeniem borderline wskazują, że zniekształcenia poznawcze w tym zaburzeniu dotyczą głównie tego, że osoby uważają się za osoby złe, bez poczucia sprawstwa, wrażliwe, a także, że świat ludzi wokół nich jest niebezpieczny i nieprzychylnie wobec nich nastawiony.

Jakie są główne przekonania na swój własny temat osób z zaburzeniem borderline?

Trzy główne przekonania tych osób, które wskazują na pewne patologie to, że według nich świat jest niebezpieczny oraz wrogo nastawiony, a ich własna tożsamość jest nie do przyjęcia i zasługuje na karę, a także że inni ludzie są wobec nich wrogo nastawieni (Freeman et al., 2015). Te przekonania o sobie samym, a także o świecie wiążą się z nieufnością wobec innych, poczuciem odrzucenia przez innych, zależnością od innych, bezradnością, ciągłą potrzebą zaspokajania potrzeb, a także nieustanny stan poczucia samotności. To wszystko jest, przez osoby z tym zaburzeniem, intencjonalnie tłumione po to, by niechciane lub niemiłe myśli wyleciały ze strumienia świadomości (Geiger et al., 2014). Oczywiście taka strategia działania sprawia paradoksalnie, że myśli niepożądane ruminują w świadomości osoby i są jeszcze silniej dostępne w umyśle (Wegner & Erber, 1992). Czujemy już podskórnie, że psychologiczna sytuacja osoby z tym zaburzeniem nie jest przyjemna. Natomiast, jak osoba z takim zaburzeniem odczuwa siebie i świat społeczny? W jaki sposób psychoterapia gdańsk odgrywa rolę w psychologicznej zmianie funkcjonowania takiej osoby? W które obszary funkcjonowania psychicznego psychoterapia gdańsk będzie kierować swoje oddziaływanie?

 

Emocjonalność w zaburzeniu borderline

Badania naukowe wskazują, że odczuwanie świata przez osoby borderline jest bardzo dla nich dotkliwe. Okazuje się, że osoby te doświadczają mniejszego zrozumienia swoich emocji, a także opisują siebie jako mających ograniczoną zdolność do pokonania negatywnych emocji (Leible & Snell, 2004). Obserwuje się również, że zaburzenie borderline jest również związane z innymi zjawiskami psychologicznymi np. poczuciem opuszczenia, wrażeniem osamotnienia (co wydaje się być pochodną wzorca dziecięcego przywiązania do dysfunkcjonalnego rodzica), są niezdolne do regulowania swoich emocji, by względnie normalnie funkcjonować w relacjach społecznych. Borderline jest związane również z problematycznymi wzorcami nastroju. [Psychoterapię w Gdańsku] Osoby te dynamicznie doświadczają bardzo zmiennego nastroju, negatywnego afektu, a także przejawiają niekontrolowaną agresję (Leible & Snell, 2004). Psycholodzy obserwują, że w warunkach klinicznych osoby te są częściej diagnozowane jako osoby z zaburzeniami nastroju, emocji i uzależnieniami od substancji (Trull et al., 1997). Obserwacje badawcze specjalistów psychologii wskazują, że osoby z zaburzeniem borderline są nie tylko niezdolne do identyfikowania swoich emocji, ale mają też problemy z identyfikowaniem emocji i stanów innych osób (Glenn & Klonsky, 2009; Mitchell et al., 2014).

 

Jak wygląda psychoterapia i pomoc psychologiczna osobom z zaburzeniem borderline? Na czym głównie się skupia psycholog w pracy z klientem?

Pomoc psychologiczna osobom przejawiającym wzorce zachowań zdefiniowych w zaburzeniu borderline może być skuteczna jeśli podejdzie się do osoby w odpowiedni sposób. Podobnie jak w przypadku psychoterapii Gdańsk, najskuteczniejszym sposobem jest podejście do tego zjawiska poprzez teorię poznawczo społeczną (Bandura, 1961, 1971; Bandura & Adams, 1977; Freeman et al., 2015; Kuhl, 1981; Maier & Seligman, 2016). Choć obiecującym podejściem do pracy z takimi osobami jest posługiwanie się wizją funkcjonowania człowieka opisywaną przez teorię interakcji systemów osobowości (Kuhl, 2000, 2001; Kuhl et al., 2020), ale o tym może w innym wpisie.

Kluczowymi celami psychoterapii czy pomocy psychologicznej osobom z zachowaniami z definicji borderline są trzy obszary życia. Ich wybór zależy głównie od możliwego czasu trwania spotkań z klientem. W krótkiej perspektywie czasowej pracuje się z klientem nad najbardziej dotkliwymi zachowaniami, czyli samookaleczaniu się, niszczycielską impulsywnością, zażywaniem substancji, agresją, podejmowaniem ryzykownych decyzji itp. Oczywiście po takiej krótkiej interwencji wiele zachowań może przejawiać się dalej, dlatego sugeruje się klientowi dalszą pracę z psychologiem specjalistą lub psychoterapeutą np. Psychoterapii Gdańsk.

Dla dłuższej pracy z klientem proponuje  się trzy cele w konkretnych obszarach funkcjonowania (Freeman et al., 2015). Są to:

  1. Redukcja doświadczeń związanych problemami z innymi ludźmi, lękiem przed opuszczeniem, problemami z własnym Ja, emocjonalną niestabilnością i poczuciem pustki.
  2. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa z doświadczaniem i wyrażaniem emocji i własnych potrzeb z osobistym zaangażowaniem z innymi osobami.
  3. Rozwinięcie satysfakcjonującego życia na osobistym i społecznym poziomie.

Psychoterapia osób z zaburzeniami borderline, a także intensywna pomoc psychologiczna takim osobom jest oczywiście możliwa. Praktycy, a także badania naukowe wskazują, że średni czas potrzebny na zmianę myślenia, odczuwania i zachowywania się takiej osoby, wynosi około roku (Freeman et al., 2015). Przy optymalnym zaangażowaniu klienta i bystrości psychologa specjalisty jest możliwa bardzo dynamiczna i obiecująca zmiana funkcjonowania osoby z tym zaburzeniem osobowościowym.

Psychoterapia Gdańsk: Zaburzenie osobowości borderline: Co takie osoby myślą i jak odczuwają świat?

Poniżej krótkie i video na temat zaburzenia borderline

Bibliografia

Bandura, A. (1961). Psychotherapy as a learning process. Psychological Bulletin, 58(2), 143–159. https://doi.org/10.1037/h0040672

Bandura, A. (1971). Social learning theory. In Social Learning Theory (pp. 1–46). https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1978.tb01621.x

Bandura, A., & Adams, N. E. (1977). Analysis of self-efficacy theory of behavioral change. Cognitive Therapy and Research, 1(4), 287–310. https://doi.org/10.1007/BF01663995

Freeman, A., Simon, K. M., Beutler, L. E., & Arkowitz, H. (2015). Cognitive Therapy of Personality Disorders. In A. T. Beck, D. D. Davis, & A. Freeman (Eds.), Comprehensive Handbook of Cognitive Therapy (3rd ed.). The Guilford Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9779-4_30

Geiger, P. J., Peters, J. R., & Baer, R. A. (2014). Using a measure of cognitive distortion to examine the relationship between thought suppression and borderline personality features: A multi-method investigation. Personality and Individual Differences, 59, 54–59. https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.11.005

Glenn, C. R., & Klonsky, E. D. (2009). Emotion dysregulation as a core feature of borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 23(1), 20–28. https://doi.org/10.1521/pedi.2009.23.1.20

Kovács, L. N., Schmelowszky, Á., Galambos, A., & Kökönyei, G. (2021). Rumination mediates the relationship between personality organization and symptoms of borderline personality disorder and depression. Personality and Individual Differences, 168(June 2020), 110339. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110339

Kuhl, J. (1981). Motivational and functional helplessness: The moderating effect of state versus action orientation. Journal of Personality and Social Psychology, 40(1), 155–170. https://doi.org/10.1037/0022-3514.40.1.155

Kuhl, J. (2000). A Functional-Design Approach to Motivation and Self-Regulation: The Dynamics of Personality Systems Interactions. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (pp. 111–169). Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-109890-2.X5027-6

Kuhl, J. (2001). A Functional Approach to Motivation. In A. Efklides, J. Kuhl, & R. M. Sorrentino (Eds.), Trends and Prospects in Motivation Research (pp. 239–268). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/0-306-47676-2_14

Kuhl, J., Quirin, M., & Koole, S. L. (2020). The Functional Architecture of Human Motivation: Personality Systems Interactions Theory (A. J. Elliot (ed.)). Advances in Motivation Science.

Leible, T. L., & Snell, W. E. (2004). Borderline personality disorder and multiple aspects of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 37(2), 393–404. https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.09.011

Maier, S. F., & Seligman, M. E. P. (2016). Learned helplessness at Fifty: Insights From Neuroscience. Psychological Review, 123(4), 340–367.

Mitchell, A. E., Dickens, G. L., & Picchioni, M. M. (2014). Facial emotion processing in borderline personality disorder: A systematic review and meta-analysis. Neuropsychology Review, 24(2), 166–184. https://doi.org/10.1007/s11065-014-9254-9

Ryan, K., & Shean, G. (2007). Patterns of interpersonal behaviors and borderline personality characteristics. Personality and Individual Differences, 42(2), 193–200. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.06.010

Soler, J., Vega, D., Elices, M., Feliu-Soler, A., Soto, À., Martín-Blanco, A., Marco-Pallarés, J., Torrubia, R., & Pascual, J. C. (2014). Testing the reinforcement sensitivity theory in borderline personality disorder compared with major depression and healthy controls. Personality and Individual Differences, 6162, 43–46. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.005

Trull, T. J., Useda, J. D., Conforti, K., & Doan, B. T. (1997). Borderline personality disorder features in nonclinical young adults: 2. Two-year outcome. Journal of Abnormal Psychology, 106(2), 307–314. https://doi.org/10.1037/0021-843X.106.2.307

Wegner, D. M., & Erber, R. (1992). The Hyperaccessibility of Suppressed Thoughts. Journal of Personality and Social Psychology, 63(6), 903–912. https://doi.org/10.1037/0022-3514.63.6.903