Psychoterapia – Jak ją rozumieć i kiedy z niej skorzystać?

Psychoterapia – Jak ją rozumieć i kiedy z niej skorzystać możemy zadawać sobie często takie pytanie. Zgodnie z badaniami naukowymi, więcej niż 25% dorosłych ludzi doświadcza symptomów depresji, lęku lub innych dotkliwych zaburzeń mentalnych. Jedni potrzebują pomocy z radzeniem sobie z poważnymi chorobami, zrzuceniem wagi lub rzuceniem palenia papierosów, a inni zmagają się z problemami w swoich związkach, stratą pracy, śmiercią kochanej osoby, stresem, nadużywaniem substancji itp. Jak dobrze wiemy, te problemy mogą być w pewnym momencie bardzo wyniszczające i prowadzić do niepożądanych zmian i konsekwencji (prawnych, finansowych, fizycznych, zdrowotnych itd.)

Czym jest psychoterapia?

Poprzez psychoterapię rozumie się pomoc psychologiczną zorientowaną na pomoc w prowadzeniu szczęśliwszego życia, zdrowego stylu funkcjonowania i optymalnej produktywności. Głównie chodzi o to, by człowiek świadomie korzystał ze swojego całego potencjału w celu realizacji swoich celów i utrzymywał satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Według wielu badań i specjalistów kluczowa jest w życiu harmonia między realizacją własnych celów, a byciem członkiem wielu relacji społecznych w grupach do których każdy z nas przynależy.

W psychoterapii, psycholodzy zorientowani pomocowo stosują naukowo sprawdzone metody, by pomóc ludziom rozwijać zdrowsze i bardziej efektywne wzorce zachowania się. Istnieje kilka podejść do psychoterapii np. psychologia zmiany, psychologia poznawczo-behawioralna, psychologia zorientowana na problemie i jego rozwiązaniu. Pomimo różnić w podejściu do pracy z klientem, każda z nich polega na tym, że rolą psychologa jest przejście z klientem przez jego problemy i ustanowienie pożądanej zmiany zachowania, myślenia i odczuwania. Oczywiście zmiany te muszą być dostosowane do potencjału i możliwości klienta, bo on w tej relacji jest najważniejszy.

Psychoterapia jest wspólną pracą, pracą psychoterapeutyczną opartą o wzajemną relację zaufania pomiędzy klientem a psychologiem. Psychoterapia działa na zasadzie na pracy języka i umysłu psychoterapeuty, a także klienta. Ta relacja pozwala wprowadzić klienta w spierające środowisko które pozwala mu na otwartą rozmowę z kimś kto jest obiektywny, neutralny i nieosądzający, a niekiedy i anonimowy. Klient i psycholog pracują razem,by wspólnie zidentyfikować lub zmienić myślenie, wzorce zachowań które pozwolą osobie na zmianę odczuć i zgeneralizowaną poprawę jakości życia.

Psychoterapia ma też inne zalety które wychodzą poza relację z psychologiem i gabinet psychoterapii. W procesie psychoterapii klient i psychoterapeuta nie tylko dochodzą do rozwiązania problemów klineta, ale również do nauki nowych umiejętności wykorzystywanych do lepszego radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami i problemami innymi niż te specyficzne, poruszane w trakcie sesji psychoterapii w gabinecie.

Kiedy rozważyć skorzystanie z psychoterapii?

Ze względu na wiele miejskich legend i nieporozumień, ludzie mogą być niechętni do wypróbowania tej możliwości pomocy psychologicznej. Z drugiej strony ludzie nawet jeśli są przekonani o jej skuteczności i niewątpliwych zaletach, to mogą nadal być lekko zalęknieni lub zaniepokojeni stanięciem twarzą w twarz z obcym człowiekiem jakim jest psycholog. Większość psychologów to osoby pracujące w zawodzie z powołania, tak jak lekarz, policjant lub strażak. Psychoterapeuta zawsze czeka na klienta, by otoczyć go należytą troską, szacunkiem. Jest osobą której można zaufać.

Często lub stale obniżony nastrój, lęk, lub agresja są pewnymi przejawami tego, że warto wybrać się do psychologa na psychoterapię. Niemniej w wielu innych przypadkach, które wskazują często na to, że życie człowieka nie jest takie jakie chciałby mieć, psychoterapia może skutecznie pomóc w zmianie sytuacji klienta. Ogólnie nie ma spraw beznadziejnych i odpowiednio wyszkolony psycholog może znacznie poprawić jakość życia klienta.

Niektóre osoby poszukują psychoterapii ponieważ od długiego czasu odczuwają świat negatywnie, bez większego powodu boją się go lub się na niego gniewają. Inni mogą poszukiwać wsparcia psychoterapetycznego ze względu na jakąś chorobę lub deficyt w odczuwaniu jakichś emocji (radości lub złości), które powinny się pojawić (np. agresja w rywalizacji sportowej). Jeszcze inni mogą mieć chęć poprawy jakichś bieżących spraw i traktować terapię jako przydane wsparcie psychologiczne.

Jakie są oznaki, że powinieneś/aś skorzystać z psychoterapii i profesjonalnej pomocy psychologa?

  • Jeśli czujesz długotrwałe poczucie bezradności i głębokiego smutku.
  • Pomimo podejmowanych trudów i wsparcia bliskich pojawiają się ciągłe problemy, niekiedy wciąż te same
  • Trudność w koncentracji na zadaniach w pracy, szkole lub zwykłych codziennych czynnościach.
  • Zbytnie zamartwianie się, oczekiwanie najgorszego, przewidywanie samych negatywów w przyszłości, negatywne ocenianie przeszłości, a także teraźniejszości
  • Jeśli działania są kierowane zbytnią agresją, gniewem która jest niewspółmierna do otaczających okoliczności
  • Jeśli Twoje samopoczucie zależy głównie od przyjmowania substancji

Psychoterapia jest jedna czy jest ich wiele?

Są różne typy psychoterapii i podejść do zmiany zachowania. Psycholodzy, psychoterapeuci bazują głównie na kilku podejściach do pracy z klientem w gabinecie. Każda perspektywa teoretyczna jaką reprezentuje psychoterapeuta, czyli wizja prawidłowości jakimi rządzi się zachowanie człowieka, pomaga psychologowi zrozumieć swoich klientów, a także przyczyny i skutki ich problemów. To wszystko pomaga wzrostowi, odkryciu rozwiązań i poznawaniu siebie w nowy zupełnie sposób. Tak, psychoterapia wprowadza pewną magię w życie ludzi.

Rodzaj oddziaływania psychoterapeutycznego jaki otrzymują klienci zazwyczaj zależy od aktualnych postępów naukowych w badaniach psychologicznych, orientacji teoretycznej samego psychologa na dany problem klienta, a także od umiejętności psychoterapeuty lub psychologa.

Najważniejszą rzeczą jakiej klienci powinni być świadomi przed współpracą z psychoterapeutą, to to czy psycholog do którego się zwracają posiada specjalistyczną wiedzę psychologiczną w dziedzinie w której potrzebujesz pomocy, a także to czy on sam uważa, że może Ci pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów.

Potrzebujesz pomocy psychologicznej? Skontaktuj się KLIK

mgr Konrad Hryniewicz

Psychoterapia – Jak ją rozumieć i kiedy z niej skorzystać?